Головний редактор: Шоробура І.М., доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Заступник головного редактора: Бучківська Г.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Відповідальний секретар: Михаськова М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Галус О.М.

доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Ілініцька Н.С.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Кияновська Л.О.

доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка;

Масол Л.М.

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;

Маховська С.В.

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач Подільським відділенням Інституту мистецтвознавства, етнології і фольклористики.

Овсійчук В.А.

доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної академії мистецтв;

Павлішена Л.В.

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри хореографії Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Поліщук О.С.

кандидат філософських наук, доцент, декан факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Ростовський О.Я.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного педагогічного університету імені М. В. Гоголя;

Руснак І.С.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Слоневська І.Б.

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури та культурології Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Супрун-Яремко Н.О.

доктор мистецтвознавства, професор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету;

Телячий Ю.В.

кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницкої гуманітарно-педагогічної академії;

Урсу Н.О.

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Федорук О.К.

доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України;

Черкасов В.Ф.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровограсдького державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Шульгіна В.Д.

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва;